یک عدد کاتالوگ  و مجله 6 صفحه ای  رایگان
یک عدد کاتالوگ 20 صفحه ای 290 هزار تومان
یک عدد مجله 50 صفحه ای 485 هزار تومان
امکان افزایش تعداد صفحات وجود دارد

قیمت ها برای اشتراک سالیانه می باشد در طول این مدت امکان ویرایش و یا حذف بصورت نامحدود وجود دارد.
طراحی کاتالوگ توسط ویستابوک انجام نمی شود فقط تبدیل عکس و یا pdf به کاتالوگ توسط پنل ویستابوک انجام می شود.

هزینه تمدید فقط 30 درصد هزینه خرید اشتراک می باشد، با تمدید یک سال به زمان اشتراک اضافه می شود.