ساختار هر کاتالوگ دقیقا مثل ساخت یک سایت است و به همین دلیل در نتایج جستجوی گوگل کاتالوگ دیجیتال به صورت یک سایت نمایش داده می شود