لندینگ پیج

لندینگ پیج فروشگاهی

لندینگ پیج فروشگاهی یک ابزار کاملا کاربردی صفحه لندینگ پیج یکی از ابزارهای بسیار کاربردی در هر کمپین فروش ویژه محسوب می شود که مستقل از هر یک از صفحات سایت با هدفی مشخص طراحی می شود . هدف لندینگ پیج با انتخاب بهترین محصولات بصورت اختصاصی در یک صفحه…

ادامه مطلب